Hallo deelnemers of aspirant deelnemers.

 

Hierbij de 1 ste nieuwsbrief voor 2021 met extra info en als bijlage een overzicht met de route en controleposten.

Divider 3

U heeft zich ingeschreven voor de 17e 11 stedentocht, de tocht der tochten in 2021. Een extreme toertocht waarbij de prestatie van het volbrengen van de tocht voorop staat. Deze prestatietocht wordt georganiseerd door k.v."Onder de Wadden" uit Franeker. Na een geslaagde try-out in 2002 is er een nieuwe jaarlijkse traditie geboren. Het is gebleken dat het mogelijk is om binnen 36 uur per zeekajak langs alle 11 steden van Friesland te varen. Dit betekent 200 kilometer peddelen over de niet stromende Friese wateren. Een tocht die nu al bekend/berucht is bij vele (zee)kanovaarders vanwege zijn extreme afstand. Kijk ook eens op onze website: www.onderdewadden.nl. Hierbij de meest recente info over de non-stop 11 stedentocht voor zeekajaks 2010.

Divider 3

"De website"

Op de website staat extra/recente info, zoals de route en de locaties van de controleposten (ook handig voor de volgcrew) Hou de laatste weken vooral de website (blog) in de gaten voor eventuele extra info en uw mailbox.

Divider 3

Overnachten

Teams en belangstellenden kunnen vanaf donderdag t/m zondag gratis kamperen bij het clubgebouw van k.v."Onder De Wadden" te Franeker (volg de borden Industrieterrein OOST Donderdagavond vanaf 19 uur is de kantine open! In verband met de beperkte ruimte op het kampeerveld is dit veld alleen bedoeld voor tentjes (auto, kanos, caravans campers etc. niet op het gras, maar op de parkeerplaats.)

Divider 3

De 36 uur.

Vrijdagmorgen 3 september zal om 09:00 uur het startsein worden gegeven waarna iedereen mag vertrekken. Voor zaterdag 4 september 21:00 uur moet elke kanovaarder de tocht hebben volbracht. Het is niet de bedoeling dat deelnemers onderweg gaan kamperen! Het idee is non-stop.

Divider 3

De route / kaart materiaal

De route is grotendeels gebaseerd op de route van de schaatsers. Echter zijn er enkele wijzigingen zoals bijvoorbeeld het deel Harlingen Franeker, dit gaat via het Van Harinxmakanaal. Franeker is het begin- en eindpunt van de tocht. Wij raden u aan voortijdig de waterbestendige ANWB waterkaart aan te schaffen voor circa 17 euro. De route is op het water niet gemarkeerd en de ingang van het Slotergat naar Sloten zal met behulp van kompas (of gps) moet worden gevonden in de donkere uren rondom middennacht.

Divider 3

Controleposten en beknopte routebeschrijving.

Franeker:

Clubgebouw "de Meerton", J. Stapertlaan 14 (Industrieterrein OOST). V. Harinxmakanaal in oostelijke richting, linksaf stadsgracht Franeker, door Dongjumervaart, Ried en Wiid richting Berlikum, Berlikum linksaf door Moddergat richting Wier (OVERDRAGEN-SLUIS), na Wier rechts door Bikvaart en Zuidhoekstervaart richting Vrouwenparochie (molen) en OudeLeije, (OVERDRAGEN-SLUIS) via Finkumervaart richting Bartlehiem. Op de viersprong in Barlehiem linksaf door Dokkumer Ee via Burdaard (molen) richting:

Dokkum:

De controlepost Dokkum is bij de ALTENA-brug in Dokkum tegenover de molen. Dit is de 2e brug bij het binnenvaren van Dokkum. Na controlepost rechtsomkeert en door DokkumerEe terug. Via Burdaard en Bartlehiem rechtdoor en via Wijns richting:

Leeuwarden:

Controlepost direct na Noorderbrug.Door Westersingel, SnekerTrekvaart, 800 meter na Slauerhoffbrug linksaf. Door v.H-kanaal na spoorbrug/verkeersbrug rechtsaf en door Zwette via Scharnegoutum richting:

IJlst:

Na binnenkomst Sneek na brug LaatsteStuiver rechtsaf dan via de Noorderpoortsbrug richting de Koningsbrug. Daarna weer richting de Wonderbrug. Na Wonderbrug rechtsaf door Geeuw richting IJlst.

Na de brug in IJlst meteen de controlepost aan de linker kant en vervolgens rechtsaf. Daarna door WijdeWijmerts en NauweWijmerts richting Woudsend. Na Woudsend richting Slotermeer. Op S-meer (in het donker!) kompaskoers 175 richting Slotergat en daarna via het Slotergat richting:

Na de brug in IJlst rechtsaf. Daarna door WijdeWijmerts en NauweWijmerts richting Woudsend. Na Woudsend richting Slotermeer. Op S-meer (in het donker!) kompaskoers 175 richting Slotergat en daarna via het Slotergat richting:

Sloten:

Controlepost eerste ophaalbrug in rondweg. Vervolgens rechtsomkeert door Slotergat en Slotermeer (koers 270) richting Luts, via Balk, en door Luts, Van Swinderenvaart en Rijstervaart naar OudeKarre. Op OudeKarre links door JohanFrisokanaal en via Galamadammen over Morra en door Johan Frisokanaal richting:

Stavoren:

Controlepost bij binnenkomst eerste brug (hoort bij JFsluis) Na controlepost (niet door JFsluis) door Stavoren en oude zeesluis rechtsaf, onder spoorbrug, linksaf richting Dijksvaart.Langs de dijk, door Dijksvaart en Noorder Dijkvaart richting Hindelopen. Op het eind rechtsaf langs de camping en vervolgens linksaf richting Hindelopen:

Hindeloopen:

In Hindelopen oude zeesluis rechtsaf. controlepost (onder voorbehoud)Door Oude Oostervaart, Oostervaart, Dijkvaart richting:

Workum :

Door Horsea (Workum linkshouden) via Trekvaart van Workum naar:

Bolsward:

Direct na Kruiswaterbrug (snelweg A7) controlepost rechts bij trailerhelling. Na Controlepost links naar Blauwpoortsbrug, links naar Knetermansbrug. Na brug provinciale weg rechts richting Schettens, Witmarsum en Arum links richting Kimswerd en door Harlingervaart naar:

Harlingen:

In Harlingen rechts onder Kerkpoortsbrug door Zuidoostgracht naar Oosterbrug. Rechtsaf naar Harlingertrekvaart. Controlepost aan rechterzijde nabij Spaansen / Flevodruk. Na controlepost bij Van Harinxmakanaal rechts en door vH-kanaal richting

Franeker: Finish bij Meerton

 • Controlepost Dokkum: kruising Over de Ee 2 (9101 BJ) v. Kleffensstraat bij de brug
 • Controlepost Leeuwarden: Wissesdwinger (8911 ER)
 • Controlepost IJlst: Galamagracht 1, (8651 EB), stadsherberg Het Wapen van IJlst
 • Controlepost Sloten: Runwei (8556 )
 • Controlepost Stavoren: De stadsfenne, naast de sluis (8715 JL)
 • Controlepost Bolsward: Gleibakkerij (8701CJ)
 • Controlepost Harlingen: Kanaalweg (8861 KG)
 • Clubhuis Onder de wadden: Johan Staperlaan 14, (8801 JT / industrieterrein Oost)
Divider 3

De controle.

Op een aantal plaatsen worden controleposten ingericht. De controleposten sluiten op een bepaald tijdstip.

Deze tijdstippen zijn ;

 • Dokkum 16:00,
 • Leeuwarden 19:30,
 • IJlst 02:00 ,
 • Sloten 03:30,
 • Stavoren 08:30,
 • Bolsward 14:00,
 • Harlingen 19:30.

Deze tijden zijn gebaseerd op een redelijke hoge eindsnelheid en gunstige weersomstandigheden. Deze tijdstippen gelden als richtlijn we doen niet moeilijk over 5 minuten maar er zijn grenzen indien de omstandigheden dit toelaten.

Divider 3

Bij Calamiteiten.

Conform de eisen voor het examen Zeevaardigheid beschikt iedere kanovaarder over een EHBO-trommel. Indien er grotere calamiteiten voordoen dient u uiteraard 112 te bellen voor deskundige hulp en/of de dokterswacht 0900-1127112. De organisatie is te allen tijde bereikbaar tijdens de tocht , tel 06-55584782 (Martin Mol)

Divider 3

Het volgteam.

Elk team dient een eigen volgauto inclusief GSM te regelen. Het doel hiervan is behalve ondersteuning van de kanovaarder (vervoer, vers/extra eten, kleding, motivatie, supporters.) eerste hulp verlenen bij calamiteiten van het team.

Divider 3

De spelregels.

Zie inschrijfformulier. Niemand vaart na de post Leeuwarden alleen verder, alleen in teamverband! Samen uit, samen thuis! Daarnaast geldt uiteraard het Binnenvaart Politie Reglement . Voor u als deelnemer betekent dit in ieder geval het voeren van een rondschijnend toplicht in de nachtelijke uren. Als mogelijke en œonwettige? oplossing voor het rondschijnend toplicht kunt u bijvoorbeeld 2 lightsticks (voor en achterpunt) gebruiken. Deze zijn waterdicht, branden een nacht lang en zijn niet verblindend. Geen werkende verlichting in de donkere uren betekent einde deelname!!!

Divider 3

Briefing & Start

Vrijdag morgen is er om 8:15 een briefing voor deelnemers en volgploegen waarna aansluitend een groepsfoto wordt gemaakt van alle deelnemers. Hierna volgt om 09:00 het startschot waarna iedere deelnemer kan beginnen aan zijn/haar tocht der tochten.. Het is raadzaam voor 8.15 uw kajak in te pakken en in uw vaarkleding te steken. Het laatste half uur is zo om.

Divider 3

Snelheidsduivels

Gebruikelijk doen deelnemers er ruim 27 tot 35 uur over om de tocht te volbrengen. Als deelnemers serieuze plannen hebben om dit veel sneller te willen doen verzoek ik deze deelnemers dit zsm,(minimaal een week voor de start) kenbaar te maken zodat we hierop kunnen inspelen met de organisatie.

Divider 3

Tenslotte

Actuele informatie tijdens de tocht voor volgteams en thuisblijvers Tijdens de tocht wordt regelmatig op www.onderdewadden.nl een update geplaatst met bijvoorbeeld de doorkomst tijden. Leuk voor de thuisblijvers.

Daarnaast maken we een whatsapp groep voor volgteams en andere supporters. Dit is de afgelopen edities een enorm handig communicatie middel gebleken voor onderling contact van teams, organisatie en supporters maar hou het graag een beetje œzakelijk. Graag ontvangen wij zsm de telefoonnummers zodat we groep alvast kunnen vullen en dat scheelt de organisatie een hoop tijd voor de start U kunt deze telefoonnummers aanmelden per email johnwalta@home.nl of 06-22996341

Divider 3

Vragen en verder info.

Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties en/of opbouwende kritiek hebben dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Kanovereniging "œOnder De Wadden".
John Walta, 06-22996341

Divider 3