Kankerverwekkend stoffen geloosd op Markermeer en IJsselmeer.

gass

Tussen de 100 en 400 keer per jaar worden grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen uit binnenvaarttankers vrijgelaten op het Marker- en IJsselmeer. Deze cijfers worden bevestigd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ondanks een landelijk en Flevolands verbod op het zogenoemde varend ontgassen, gebeurt het toch. Het wordt gedoogd door de Inspectie Leefomgeving en Transport, in afwachting van een internationaal totaalverbod.

Bij het schoonmaken van de tanks, het ontgassen, kunnen de vrijkomende stoffen in het water of op het land terechtkomen. Deze dampen/gassen behoren meestal tot de groep ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen.

De provincie Flevoland gaat ervan uit dat er niet varend ontgast wordt. Maar op een speciale kaart van het ministerie wordt voor schippers precies aangegeven waar het ontgassen gedoogd wordt.

De ernst van de situatie wordt geschetst door professor Harry Geerlings van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Samen met een collega deed hij onderzoek naar het varend ontgassen door de binnenvaart. Geerlings: “Bij een gemiddelde lading van 2.000 m3 aan tankvolume verdwijnt van een stof als benzeen tussen de 640 en 1.540 kilo in de open lucht. Officieel mag het niet. Er wordt gedoogd ontgast. De schadelijkheid van benzeen is dusdanig, dat hier al veel eerder wat aan had moeten gebeuren.”

Flevoland handhaaft eigen verbod niet
Volgens een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport zou de provincie zelf tegen de ontgassingen kunnen optreden: “Als Flevoland niet wil dat er ontgast wordt, moet de provincie zelf haar eigen verordening handhaven. Tot op heden hebben wij geen enkele melding uit Flevoland ontvangen dat er gehandhaafd is.”