Windpark Fryslan heeft enorme impact op het IJsselmeer

windp

Het Windpark Fryslan wordt op dit moment aangelegd. De fundaties voor de windturbines zijn geplaatst, de turbines zelf volgen binnenkort. Het is het grootste windpark in een binnenwater ter wereld.

Het windpark bestaat uit 89 turbines van 180 meter hoog. Op jaarbasis produceert het windpark zo’n 1,5 terawattuur. Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. In 2021 moet het windpark operationeel zijn.

Bovenstaande overzichtstekening geeft goed weer hoe enorm groot het Windpark Fryslan is en wat de impact het heeft op de open ruimte, donkerte en de natuur van het IJsselmeer. Er wordt vanwege de natuur heel veel gemonitored, en er wordt ook iets aan natuur-compenstaie gedaan.

haak

Het natuureiland bij Kornwerderzand

Het kleine witte streepje bij Kornwerderzand is de natuurcompensatie. Bij Kornwerderzand is dit de als werkeiland aangelegde strekdam die achteraf als natuur wordt aangewezen. Ook duidelijk is de Vismigratie-rivier bij Kornwerderzand te zien.

De Franeker Courant meldt het volgende: Windpark Fryslân start met de ecologische monitoring van het windpark en het nieuw aangelegde werk- en natuureiland bij Kornwerderzand. Het natuureiland wordt een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels met ernaast een kunstmatig rif voor vissen en schelpdieren.

Kijk hier voor meer info over het Windpark Fryslan