Zeven ton voor Holwerd aan Zee

holw

De provincie wil zeven ton uittrekken voor Holwerd aan Zee. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar de effecten van slib en sedimentatie, en een hydrologisch model om de invloed van het beleefmeer te bepalen.

Ook moet er een ontwerp voor de sluis komen. Verder moet het beheer en onderhoud van de vaargeul en beleefmeer betaald worden. Van het geld wordt daarnaast een voorlopig ontwerp voor het gehele plan gemaakt worden.

De onderzoeksresultaten zijn belangrijk voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst eind dit jaar. Ook moeten er nog afspraken gemaakt worden over het eigendom en beheer van het toeristische megaproject.

Afgelopen jaar waren er al meerdere toezeggingen voor Holwerd aan Zee: het Waddenfonds wil 8,5 miljoen bijdragen, provincie Friesland 10 miljoen, het Rijk via de regiodeal 7 miljoen en de Postcode Loterij deed daar 15 miljoen bij. In totaal is er 63 miljoen euro nodig voor het project waarbij de dijk bij Holwerd open wordt gemaakt zodat er een getijdenmeer ontstaat.

Kijk hier voor meer info over Holwerd aan Zee