Marker Wadden krijgen nog twee eilanden extra voor twaalf miljoen euro

mark

De Marker Wadden willen nog verder uitbreiden om de eerste fase af te ronden. De nieuw aangelegde eilandengroep in het Markermeer is al voor een groot deel klaar, maar om de plannen compleet te maken, moeten nog twee extra eilanden en een vaargeul worden aangelegd. Dit meldt Omroep Flevoland. Waar deze eilanden moeten komen is nog nergens te vinden.

Het Rijk stelde hiervoor in het najaar al 10 miljoen euro beschikbaar en Natuurmonumenten wil een miljoen meebetalen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat Flevoland ook moet meebetalen, omdat de Marker Wadden van betekenis zijn voor toerisme en recreatie. Dit zou de afgelopen tijd uit de bezoekersaantallen en belangstelling uit binnen- en buitenland al ruimschoots zijn gebleken. De extra eilanden zullen echter niet voor bezoekers toegankelijk zijn.

Met de aanleg van twee extra eilanden en een vaargeul zal de omvang van de archipel toenemen van 900 tot maximaal 1.200 hectare. De vaargeul wordt verstevigd, zodat deze niet snel weer dichtslibt met zand.

Volgens de provincie zijn de extra eilanden en de vaargeul essentieel voor het verbeteren van het ecosysteem en de waterkwaliteit in het Markermeer. Daarvoor moeten in het gebied verschillende soorten leefomgevingen voor dieren komen, zoals natuurlijke oevers, moeras en moerasbos, dieptes en ondieptes.

In het Markermeer is volgens provincie Flevoland in totaal nog 3500 hectare aan eilanden en ondieptes nodig.

De provincie droeg in het verleden al 6,5 miljoen euro bij aan de Marker Wadden. In totaal kostte de aanleg tot nog toe zo’n 70 miljoen euro. Provinciale Staten hebben eerder bepaald dat er meer geld naar de Marker Wadden mag als de ecologische effecten van de aanleg zichtbaar worden.