wier

Meer kansen voor vissen en vogels aan de kust van het IJsselmeer. Dat is de bedoeling van het project Wieringerhoek van Rijkswaterstaat.

Untitled-1

Belangstellenden kunnen tot en met 11 mei hun reactie geven op het plan, dat door de overheid ter inzage is gelegd. Het project Wieringerhoek omvat de hele kuststrook van het IJsselmeer, tussen Medemblik en Den Oever, landinwaarts loopt het plangebied tot aan het Amstelmeer.

De bedoeling is om het gebied beter leefbaar te maken voor vissen en ook vogels. Daarom wil Rijkswaterstaat van de IJsselmeerkust meer een deltagebied maken. Ook moet er meer verbinding komen met de Waddenzee, door ’natuurlijke overgangen’ te maken: van nat naar droog en van zout naar zoet. Zo kan ook verzilting van het gebied direct achter de dijk worden tegengegaan.

Wie wil reageren op het plan kan het bekijken op de website van het Platform Participatie.