zeeh

De vijf Nederlandse zeehondenopvangcentra zijn in een ’Zeehondenakkoord’ overeengekomen dat zieke of verweesde zeehonden in principe niet meteen worden opgevangen maar eerst 24 uur worden geobserveerd.

Dit kan beschouwd worden als een doorbraak omdat de bij de opvang van zeehonden betrokken organisaties het jarenlang niet eens konden worden over het beleid.

,,De winst van dit akkoord is dat we nu de opvattingen over wel of niet opvangen in Nederland op één lijn hebben. Het is niet de ultieme oplossing, maar wel een stap op weg hier naartoe. Mogelijk dat er in de uitvoering nog wel discussie gaat komen. Het akkoord dient dan ook meer te worden gezien als een processtap dan als het eindstadium’’, stelt het Texelse college van b en w.

In juli 2018 vroeg minister Carola Schouten van LNV de burgemeester van Vlieland, Tineke Schokker, als onafhankelijk voorzitter in gesprek te gaan met de verschillende partijen om tot een akkoord te komen. Dat is nu eindelijk bereikt.

’Zwart op wit’
Volgens Jaap van der Hiele van reddingsnetwerk RTZ komt het de laatste jaren al veel minder voor dat een zeehond na een melding direct wordt opgehaald. ,,Hierover bestonden al afspraken. Het belangrijkste is dat dit nu zwart op wit wordt gezet. En ook dat nu wordt vastgelegd dat zeehonden alleen mogen worden meegenomen door personen die hiervoor een speciale opleiding hebben gehad. Voor alle anderen is dat verboden. Hulp aan een dier in nood is niet strafbaar, maar het is nog wel de vraag hoe dit precies wettelijk wordt geregeld.’’ Van der Hiele verwacht dat het Zeehondenakkoord binnen vijf maanden in werking kan treden.