Nieuwe, schone toekomst voor de Varia Nova

Er gloort een mooie toekomst aan de horizon voor de Varia Nova, het in 1958 gebouwde coastertje dat al een aantal jaren aan de Oostelijke Industrieweg ligt afgemeerd. Het schip wordt als varend cultureel erfgoed weer in de vaart gebracht om passagiers enthousiast te maken voor het milieubewust varen en leven in kustgebieden. Van 7 t/m 11 februari staat de daarvoor opgerichte stichting op Boot Holland. Het schip ligt dan afgemeerd aan de Harlingertrekweg.

De Varia Nova is eigendom van Albert Idzinga en Dorien Krijt. Om fondsen en vrijwilligers te werven voor de renovatie van het schip is de stichting Varia Nova in het leven geroepen.

var

De eerste actie is de stand op Boot Holland dankzij de bedrijven Combistralen en Koopmans Scheepsbouw. Met een competitie troswerpen en kaapstander draaien zijn daar leuke prijzen te winnen.

Flinke klus
Omdat het schip meer dan 60 jaar oud is moet er veel aan worden gedaan. De romp is in goede conditie maar aan de opbouw mankeert het nodige. Ook de technische installatie voldoet niet meer aan de huidige eisen. Hoewel het schip wel is goedgekeurd kan er nu nog niet met betalende gasten worden gevaren.

Het is de bedoeling om na een grondige restauratie dagtochten te gaan varen met maximaal 24 passagiers en meerdaagse reizen met maximaal 12 gasten. Op deze tochten gaan enkele (zeil)sloepen mee aan boord waarmee op het wad of in andere kustgebieden kan worden gevaren. Na zo’n expeditie kan er aan boord van de Varia Nova gegeten en gedronken worden.

(Bron: Zeepost)