Wijziging vaargeul Ameland

Per 19 april is de nieuwe vaargeul Holwerd Nes in gebruik genomen. Rijkswaterstaat heeft de tonnen verlegd.

De wijzigingen staan nog niet op de waterkaarten, ook niet op de digitale kaarten die wekelijks worden bij gewerkt.

De bocht in de vaargeul is ongeveer tussen de VA24 en de VA19 afgesneden. Dit was het dichtgeslibde geultje waar vroeger de watertaxie doorheen voer.