Natuur

Zieke zeehonden niet meer meteen naar de opvang

De vijf Nederlandse zeehondenopvangcentra zijn in een ’Zeehondenakkoord’ overeengekomen dat zieke of verweesde zeehonden in principe niet meteen worden opgevangen maar eerst 24 uur worden geobserveerd.

Dit kan beschouwd worden als een doorbraak omdat de bij de opvang van zeehonden betrokken organisaties het jarenlang niet eens konden worden over het beleid.

Eilanden in Markermeer brengen nieuw leven

De natuureilanden van Marker Wadden brengen nieuw leven in het Markermeer. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten naar de natuurontwikkeling van de Marker Wadden.De eilanden met hun natuurlijke oevers zijn een duidelijke impuls voor de voedselketen. Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen twee jaar de beschikbaarheid van voedingsstoffen in het water flink is toegenomen.

Natuur eiland IJsselmeer

Natuureiland in IJsselmeer voor windmolenpark.

Voordat de bouw van Windpark Fryslân op het water start, legt aannemersconsortium Zuiderzeewind een groot werk- en natuureiland aan ten zuiden van de Afsluitdijk. Circa 2 hectare van het eiland ligt boven water en daarnaast wordt er een ondiepe waterzone aangelegd van circa 25 hectare.

Plasticvanger in de haven van Stavoren

Plasticvanger in de haven van Stavoren
De haven moet afval vrij worden.

In de haven van Stavoren is een plasticvanger geïnstalleerd die ook drijvende blikjes en ander zwerfafval kan verzamelen. Het gaat om het systeem ‘shoreliner’ dat ook al in Rotterdam wordt gebruikt. Súdwest-Fryslân is de eerste gemeente in Noord-Nederland die dit systeem toepast.

Copyright 2020 Kano vereniging "Onder de Wadden" © All Rights Reserved