Website sponsoren:


Kano centrum Arjan BloemKano Centrum
Arjan Bloem

Specialsit in Uurwerken Arnold van der Duim
Specialist in Uurwerken

Laatste Reacties

Opleidingen Leren kanovaren

Bericht van de T.K.B.N.

Bij de TKBN en de TKBN-kanoverenigingen leer je goed kanoën. Je leert allerlei techniekjes die je het varen makkelijk maken. Je ontmoet ook nog eens andere kanovaarders. Je leert om met minder energie en met een betere techniek verder, veiliger en plezieriger te varen.

Welke cursussen?

Wil iemand leren kanoën dan gaat het vaak om basiskennis voor kajak (of canadees). En wie al vaker in de kano zit en meer uitdaging zoekt, wil misschien naar wildwater of op zee. Cursussen voor iemand die net begint vind je bij de kanoverenigingen. Op wildwater en zee zijn ook veel kanoverenigingen actief, of meld je aan bij de TKBN voor deze activiteiten. Kijk in de Vaarkalender en bij de Nieuwsberichten welke cursussen worden gegeven.

Er zijn nog veel meer opleidingen voor kanosport te bedenken: zwembadtraining, beginnerscursus, vervolgcursus, gevorderdencursus, riviervaren met beroepsvaart, grootwater en zeevaren. Je kunt ook nog onderscheid maken naar vlakwater, wildwater, branding, zee, naar kajak en canadees, en er zijn nog opleidingen te bedenken voor vaarleiders en instructeurs.

Behoefte gepeild

Moet elke kanovereniging of kanobond kunnen voorzien in al deze opleidingen en er hele opleidingsstructuren voor optuigen met de daarvoor benodigde tientallen vrijwilligers? Voordat je zoiets doet is het slim om onder je leden te peilen welke behoefte er is. Zo’n peiling is in 2014 gehouden en de behoefte op het hele genoemde scala bleek gering te zijn! Dat is logisch als je bedenkt dat de verenigingen doorgaans voor zichzelf al voorzien in de meeste benodigde opleidingen. En veel instructie vindt bij de verenigingen plaats tijdens de tochten die zij houden: al doende leert men elkaar.

Als de bond nu parallel aan alle verenigingsactiviteiten en aan wat er elders aan opleidingen bestaat zelf ook een complete opleidingsstructuur gaat optuigen, is ze vooral concurrerend bezig op een heel kleine markt. Niet doen dus en voor opleidingen geen contributiegelden van de leden over de balk gooien!

Wat dan wel?

Benodigde opleidingscapaciteit

Stel dat de bond een opleidingsprogramma op touw zet waarmee alleen de populaire zaken worden ingevuld. Dit laatste is conjunctuurgevoelig: zodra de interesse onder de leden verschuift moeten de opleidingen mee schuiven.
Als je weet hoeveel tijd en begeleiding het kost om een groepje kanovaarders op te leiden van beginner tot zeevaarder, en je weet dat er 150.000 bezitters van kano’s in ons land zijn, of beperk de doelgroep tot de 10.000 kanovaarders in verenigingsverband, dan is de opleidingscapaciteit van een bondscommissie als de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Het staat natuurlijk wel stoer als een bond een opleidingsstructuur (op papier) heeft. Maar de leden die daadwerkelijk een cursus zoeken hebben bitter weinig aan een fraaie opleidingspiramide die in de praktijk nauwelijks mogelijkheden biedt om daadwerkelijk deel te nemen.

Als bond moet je niet concurreren met een te kleine commissie op een beperkt aantal gebieden. Veel meer opleidingscapaciteit ligt bij alle verenigingen tezamen en op de vrije markt. Gebruik die capaciteit bij verenigingen en de vrije markt, dat maakt het voor de deelnemers verspreid over het land ook haalbaar qua reistijd, afstand en kosten.

Inventarisatie van opleidingsmogelijkheden

Struin het internet af en je ontdekt dat er al heel wat aan kano opleidingen bestaat. Door de spreiding hiervan over het land, over kanoscholen, verenigingen, kanoliefhebbers en commerciële (vakantie) organisaties zijn er veel mogelijkheden. Wat bieden de kanoverenigingen zelf? Iedere vereniging leert de nieuwe leden spelenderwijs varen en al doende de vaardigheden en ervaring vergroten. Naarmate de vereniging meer deskundigheid in zich heeft kunnen nieuwe leden daarvan profiteren. Wie meer wil moet even op internet kijken en dan kom je de onderstaande lijst tegen en die is nog niet volledig. De markt voorziet in de behoefte en noch deze breedte noch deze capaciteit kan één vereniging of bond ooit invullen. Maak er gebruik van en attendeer de leden er op!

Diploma’s

En dan de onvermijdelijke vraag naar diploma’s en of de bond daar niet de norm voor moet zetten. Elke bond een eigen systeem? Het systeem van een andere bond aanhouden? Als je nu weet dat de wet geen diploma’s eist om te mogen volleyballen, tennissen, roeien, zeilen, fietsen en noem maar op, waarom zou je dan in de kanowereld een diplomacultuur optuigen?
Om aan wedstrijdkanoën te doen heb je óók geen diploma nodig: je hoeft alleen maar goed en snel te kunnen peddelen.

Bewijs van deelname

Verenigingen geven vaak het “spatzeildiploma” aan wie de beginnerscursus heeft gevolgd, dat is leuk voor een beginner. En verenigingen die van huis uit veel op grootwater varen leren elkaar onderling hoe dat goed en veilig gaat. Gewoon met gezond verstand werken en zien wie het kan en wie niet.

De TKBN heeft voor de verenigingen een (gratis) bewijs van deelname beschikbaar: dit kan de vereniging uitreiken aan degenen die met succes aan een cursus hebben deelgenomen. 

De kanowereld kent enkele standaards qua vaardigheden: kanovaardigheid A en B en zeevaardigheid op diverse niveaus en voor wie dat graag wil die kan er een diploma van behalen. Deze vaardigheden kun je ook bij veel kanoverenigingen opdoen.

Webmaster Maandag 05 Februari 2018 - 7:33 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.