Website sponsoren:


Kano centrum Arjan BloemKano Centrum
Arjan Bloem

Specialsit in Uurwerken Arnold van der Duim
Specialist in Uurwerken

Laatste Reacties

Kajakvaarders te water tijdens examen

Artikel van de "Extra"

FRANEKER – In het Van Harinxmakanaal bij de Jan Stapertlaan in Franeker lag zaterdagmiddag een flink aantal kajakvaarders in het water. Bij navraag bleek het om een examen te gaan van acht leden van kanovereniging Onder de Wadden. Zij werden ’s morgens getoetst op hun kennis van onder andere praktische EHBO-zaken en het herkennen van onderkoelingsverschijnselen. ’s Middags volgde het praktijkgedeelte. Door middel van een aantal spectaculaire reddingsoefeningen toonden de vaarders hun vaardigheden. De gealarmeerde politie kwam zelfs even een kijkje nemen of alles in goede banen verliep. Alle kandidaten zijn geslaagd en mogen nu deelnemen aan georganiseerde kanotochten op de Waddenzee.

Webmaster | Donderdag 21 September 2017 - 6:47 pm | | Standaard | Geen reacties