Privacy beleid Kano Vereniging Onder de Wadden.

O.D.W. verwerkt persoonsgegevens die je op het aanmeldingsformulier van onze vereniging verstrekt hebt. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

 

Lidmaatschapsregistratie:

  • De lidmaatschapsregistratie verloopt via de secretaris van O.D.W. De gegevens worden in de ledenadministratie die de webmaster beheert bewaard.
  • De ledenadministratie gegevens worden verstrekt aan de T.K.B.N. Betreft: naam, geboortedatum, adres, telefoon nummer, email. De ledenadministratie gegevens worden verstrekt aan de penningmeester Betreft: naam, geboortedatum, adres, telefoon nummer, email. De ledenadministratie gegevens worden verstrekt aan de webmaster van O.D.W. Betreft: naam, woonplaats, telefoon nummer en email. De gegevens worden in een beveiligde database op de webserver bewaard, de email adressen zijn gecodeerd. De gedeeltelijke ledenadministratie is voor alle leden inzichtelijk op het beveiligde gedeelte van de www.onderdewadden.nl. Dit betreft  de namen, telefoonnummers, gecodeerde E-mail adressen en woonplaats. E-mail aan alle leden is alleen mogelijk met het bcc protocol, zodat het niet mogelijk is voor de leden om alle e-mail adressen in te zien, dan wel te kopiëren voor gebruik aan derden. Doel van de gegevens op de website is onderlinge communicatie van leden.
  • De ledenadministratie gegevens worden verstrekt aan de beheerder van het clubblad. Betreft: naam, adres

 

Beeldmateriaal:

  • O.D.W. houd voor zover mogelijk een pasfoto site van de leden bij en is voor alle leden inzichtelijk op het beveiligde gedeelte van de website.
  • O.D.W. leden maken foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de website als herinnering. Bij nieuwe lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende leden. Toestemming is altijd in te trekken.

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Europese wetgeving, Algemene Verordening Gegevensbeheer (A.V.G.), van kracht. Dien ten gevolge moeten we alle leden expliciet toestemming vragen om deze gegevens te mogen gebruiken. Dit geld voor zowel nieuwe als bestaande leden.

U kunt aangeven bij het bestuur van O.D.W. welke gegevens er wel en welke gegevens er niet van u gebruikt mogen worden.

Heeft u geen bezwaar tegen het gebruik van de omschreven gegevens willen we graag dat u dit bericht beantwoord met uw toestemming, datum en ondertekening.

Wilt u uw gegevens gewijzigd hebben, dan willen we graag dat u dit bericht beantwoord met de betreffende wijzigingen en uw toestemming na verwerking van de wijzigen met datum, en ondertekening.