Zo heeft KNRM bereik tijdens reddingsoperaties

KPN werkt voortdurend aan de verbetering van het mobiele netwerk. Niet alleen te land, ook ter zee. Bereikbaarheid is immers ook buitengaats, in een brede strook langs de Nederlandse kust, belangrijk. Soms is dit zelfs letterlijk van levensbelang.

Neem bijvoorbeeld de Nederlandse Kustwacht die, vanuit de overheid, op basis van internationale wetgeving onder meer verantwoordelijk is voor de veiligheid op zee. Daartoe hoort de belangrijke SAR-taak (Search And Rescue). Bij noodhulpverzoeken en crisissituaties op het water treedt de Kustwacht op als coördinerende instantie. De KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) levert, als private charitatieve organisatie, kosteloos de meeste reddingsmiddelen. Die bestaan uit 45 reddingstations met 1.300 vrijwilligers van waaruit 80 boten van verschillende afmetingen, worden bemand en beheerd. Vaak moet een reddingsboot in actie komen. En dan is communicatie cruciaal.

Vandaar ook dat samen met de Kustwacht en de KNRM proeven worden gedaan om het mobiele bereik te vergroten. Onlangs testte KPN tijdens een oefening van de KNRM op de Noordzee voor de kust van Scheveningen de reikwijdte van het 4G-netwerk.

Experimenteren op zee

Het experiment betrof de opzet van een LTE-M ‘extended range’. De eerste resultaten laten zien dat een veel groter deel van het kustgebied bereik heeft dan eerder voor mogelijk werd gehouden. Buitengaats kan dit oplopen boven de 15 kilometer. Feiko Gorter, specialist op gebied van IoT en data bij KPN ICT Consulting, zegt: “We zijn tot 17 kilometer gevaren en hadden daar nog bereik. Dit gaan we verder testen en we hopen met goede apparatuur het bereik te vergroten.” 

Voor watersporters, plezier- en scheepvaart betekent de betere connectiviteit een grotere veiligheid. LTE-M is de eerste stap. Een logisch vervolg is 5G. Met de nieuwe antennes die KPN thans installeert en waar LTE-M onderdeel van blijft, wordt hier al op vooruitgelopen.  

LTE-M-netwerk voor IoT

KPN heeft het LTE-M-netwerk (Long Term Evolution for Machines) speciaal ontwikkeld voor Internet of Things-toepassingen (IoT). Deze netwerkvariant, een de facto standaard voor IoT, is gebaseerd op het veilige en betrouwbare 4G-netwerk van KPN. LTE-M heeft een aantal voordelen ten opzichte van het gewone 4G-netwerk. De apparaten die hiermee werken, gebruiken minder stroom en krijgen daardoor een langere accuduur. Verder ondersteunt deze versie eenvoudige kleine apparaten, bijvoorbeeld wearables die surfers gebruiken om alarm te slaan. Deze groep apparatuur is van het type Cat-m1. Maar het belangrijkste is dat het netwerk ook blijft werken op plaatsen waar een gewone telefoon geen signaal meer heeft. Hierdoor kunnen Cat-m1 apparaten op veel grotere afstand van zendmasten contact houden, maar ook bijvoorbeeld in kelders en kruipruimtes. Bovendien blijven apparaten contact houden vlak op of net onder het wateroppervlak bij golven.  

De toevoeging ‘extended range’ betekent dat het bereik voor bijvoorbeeld het gebruik op zee nog verder kan worden opgerekt. Cruciaal daarbij is de betrouwbaarheid van de verbinding. Het al dan niet aankomen van een noodsignaal dat wordt verstuurd vanaf zo’n wearable kan een zaak van leven of dood zijn. “Het robuuste KPN LTE-M netwerk op zee moet echt het verschil maken in levensbedreigende situaties”, aldus  Gorter. KPN doet dan ook uitgebreide testen om er zeker van te zijn dat op deze techniek honderd procent kan worden vertrouwd. Liever een proef te veel dan eentje te weinig. Want als de techniek naar tevredenheid werkt, kan met recht worden gesproken van ‘Reddingsoperaties 2.0’.