Website sponsoren:

Kano centrum Arjan BloemKano Centrum
Arjan Bloem
Specialsit in Uurwerken Arnold van der Duim
Specialist in Uurwerken

Elfstedentocht non-stop per zeekajak!

Een extreme toertocht van ruim 200 kilometer waarbij men binnen 36 uur langs alle elfsteden van Friesland dient te varen met een eenpersoons zeekajak…

Organisatie k.v. Onder de Wadden

 • NAAM TEAM:…………………………………………. AANTAL VAARDERS : …..
 • Naam peddelaar :
 • Adres :
 • Postcode :
 • Woonplaats :
 • Telefoonnummer :
 • GSM :
 • Emailadres :
 • Geboortedatum :
 • Merk en type zeekajak :
 • Aantal vaarjaren :
 • Zeevaardigheid : nee/ja/extra *

Namen en telefoonnummers van de chauffeurs/supporters in de volgauto graag bij de start inleveren.

Door ondertekening verklaren de teamleden akkoord te gaan met de volgend/e spelregels:

 • Deelname aan een extreem lange en zware toertocht, 200 kilometer van maximaal 36 uur.
 • Vertrek Franeker op 6 september 09:00, aankomst Franeker 7 september voor 21:00 uur.
 • De eerste ± 70 tot kilometers tot Leeuwarden mag men alleen varen en is “natuurlijke” teamvorming toegestaan. Men mag dus de teamsamenstellingen onderling wisselen en solovaarders kunnen zich aansluiten bij een team mits het team dit accepteert. Na post Leeuwarden geldt: Samen uit, samen thuis! Geen solo acties! Men vertrekt, vaart en eindigt als team. Een team bestaat uit minimaal 2 kajakers die gedurende de tocht op ‘praat’-afstand bij elkaar blijven.
 • “Zwartvaarders” in een team? Einde deelname gehele team!
 • Elk team zorgt voor een eigen volgauto inclusief goedwerkende GSM.
 • Elk team beschikt over goede en recente kaarten voor zowel water als weg.
 • Alleen personen ouder dan 16 jaar mogen meedoen aan de tocht. (Vanaf 16 tot 18 jaar met toestemming ouders)
 • Men kan zowel voor als na de tocht gratis kamperen bij de Meerton (clubgebouw) te Franeker.
 • De tocht dient te worden gevaren in een zeekajak inclusief complete uitrusting conform de eisen voor “Zeevaardigheid” van de NZKV (zie www.nzkv.nl) aangevuld met goedwerkende GSM.
 • Deze deelname wordt pas als definitief beschouwd zodra het inschrijfgeld van het team, € 22,50 per kajakvaard(st)er is voldaan op bankrekening NL64RABO.032.04.18.421 t.n.v Onder de Wadden te Franeker onder vermelding van 11 S + (team)naam. Betalingen per team. Deze betaling dient voor 15 augustus 2019 overgemaakt te zijn. Vol is vol. Teams gaan voor solo-inschrijvingen. Toelating geschiedt op volgorde van betaling.
 • Alleen indien de organisatie de tocht aflast heeft u recht op teruggave van een deel van het inleggeld.
 • Deelname aan deze tocht is voor eigen risico, hetgeen impliceert dat de deelnemers stilzwijgend onderschrijven dat de organisatie niet aansprakelijk zal worden gesteld voor ongevallen en /of door schade veroorzaakte kosten. Een en ander voor zover niet strijdig met het Nederlands Burgerlijk Recht.
 • DE ORGANISATIE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK MOMENT IN TE GRIJPEN. DIT KAN BETREKKING HEBBEN OP ONDER ANDERE DE ROUTE, TIJDSLIMIET, SPELREGELS, TEAMSAMENSTELLING ETC. DEELNEMERS DIENEN AANWIJZINGEN VAN DE ORGANISATIE OP TE VOLGEN.
 • Handtekening : ……………
 • Datum : …….…….
 • Plaats : …………….
 • Per kajakvaard(st)er 1 formulier invullen en opsturen voor 15 augustus 2019 naar:

 • J.Walta,
 • Grachtswalplein 31,
 • 8861 SH Harlingen
 • Tel:06-22996341

U kunt het inschrijfformulier ook als pdf bestand downloaden door op het pdf icoontje te klikken.

pdf

U kunt het inschrijfformulier ook als word document downloaden door op het word icoontje te klikken.

word